Powershell webbserver med sms stöd

Har nu färdigställt ett script för att förenkla olika hemautomationsprojekt.

ReadLogfile
Informationen är uppläst av scriptet och återrapporterat i tabellform på en annan klient.’ Genom att skriva ”http://DittIP:54320/?readlog/Demo/DATA/tabel” laddas data in från filen ”Data.log”

Genom att starta scriptet på en vanlig Windowsdator är det möjligt att logga information som skickats med http, dvs ”surfa” till datorn där scriptet körs.

För att skicka sms med en scene i Vera behöver du bara köra följande rad:

luup.inet.wget("http://DittIP:54320/?SMS/0701234567/Larmet har triggat!")

Med hjälp av ett 3g modem skickar scriptet SMS.

3G modem är bara ett krav om du vill skicka SMS.

När jag skrev Powershell webbservern försökte jag göra den mångsidig och inte anpassad mot någon speciell kontroller eller system. Det går nu att logga händelser från olika typer av enheter. Jag använder även scriptet för att förenkla felsökning av scener i Vera.

För att logga data till webbservern från Vera behöver du skriva följande rad:

luup.inet.wget("http://DittIP:54320/?LOGGA/ValfriText/VeraLarm/Larmet har triggat!")

Har ännu inte fått till åäö korrekt i sms:en, men jag jobbar på att hitta en lösning på det med.

Läs mer och hämta scriptet: Powershell scriptet för att logga data och skicka sms

//Ispep

 

1 reaktion på ”Powershell webbserver med sms stöd”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *