Uppdaterad PowerShell modul!

Automatiserars PowerShell modul finns nu i Microsofts egna Powershell Gallery!

Hemautomations modul
Hemautomations modul

Vad är det som är så speciellt med detta? Det krävs nu en rad för att installera modulen på en valfri Windows dator! (Kravet är Powershell V5).

För att installera modulen och testa skriver du i Powershell:

  • Install-Module -Name AutomatiserarSE

För att ladda hem alla bilder från Verans webbkameror, tagga bilderna med sensorer i samma rum och spara dessa i C:\temp

  • Save-MJVeraImageWithInfo -VeraIP 10.20.30.40 -Destinationpath C:\temp
Taggad bild med en ljussensor från en Arduino.
Exempel på resultatet, ljussensor från en Arduino i samma rum.

Microsoft scannar nu att scripten som delas är fria från virus och uppfyller kraven på säkerhet.

Orsak

Jag har skrivit de flesta funktioner idag mot Vera:s kontroller med UI7, men kommer nog att lägga till stöd för fler i framtiden. Modulen nyttjar jag själv för att göra det som inte går att lösa med Verans egna regelverk.

Den senaste funktionen jag adderade idag (Set-MJImageInformation) ger möjlighet att skriva information i bilder, dvs stämpla bilder med information när dom sparas. Den funktionen anropas sedan med (Save-MJVeraImageWithInfo) som extraherar information från sensorer som befinner sig i samma rum som webbkameran i Veran och skriver detta till bilden.

Modulen klarar av att identifiera alla kameror som finns i Vera, med hjälp av den informationen loggar scriptet in på kameror och spara ner bilderna till datorn där det körs. Jag nyttjar detta till att spara bilder över tid med extra info. I efterhand kan jag se både visuellt hur det såg ut i ett rum, samt vilka värden alla sensorer hade vid just det tillfället.

Exempel

Genom att köra följande rad laddas alla bilder hem från Verans Webbkameror, dom taggas med information om sensorer i samma rum:

# - INFO -
# Ladda hem alla bilder från vera med ip 10.20.30.40 och spara dom under C:\temp
Save-MJVeraImageWithInfo -VeraIP 10.20.30.40 -Destinationpath C:\temp\
Taggad bild med en ljussensor från en Arduino.
Taggad bild med en ljussensor från en Arduino.

Informationen placeras i den funktionen längst upp till vänster i bilden. Just nu stöds följande sensortyper för auto taggning : Ljus, Temperatur, Luftfuktighet, Dörrstatus, Rörelsesensor.

 

Exempel

Följande rad hämtar ut all information ur Vera, den listas sedan.

  • Get-MJVeraStatus -VeraIP 10.20.30.40

Modulen har stöd för mycket mer än det jag skrev ovan, vill du veta vad? läs mer om modulen på projektsidan: Powershellmodul för hemautomation

Kommer det en ny version av modulen är allt som behövs för att få den:

  • Update-Module -Name automatiserarse

För tillfället går det att byta mode, starta / stoppa enheter och lista alla enheter. Håller på att skriva funktioner som den ovan för att utföra flera steg med få kommandon.

Fungerar det inte??? 

Kontrollera vilken version du kör av PowerShell med följande rad:  $host.version.Major, får du inte resultatet 5 behöver du uppdatera PowerShell på datorn.

Detta görs genom att ladda hem ”Windows Management Framework 5.0” från Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50395

Skriv gärna om du har någon idé på något som saknas eller om det inte fungerar som tänkt 🙂

// Ispep

 

3 reaktioner på ”Uppdaterad PowerShell modul!”

  1. Pingback: Raspberry PI – Guiden är nu klar |

  2. Pingback: Min resa till hemautomation |

  3. Pingback: Allt om Vera och VeraSecure |

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *