Vi hjälper dig skapa ett smartare och tryggare hem.

Ambi Climate mini

Test: Ambi Climate Mini för styrning av luftvärmepump

OBS OBS

2024-02-04 – KÖP INTE ENHETEN! MOLNTJÄNSTEN LÄGGS NER 2024-03-31 ( mer info https://automatiserar.se/2024-v5/#Ambi )

OBS OBS

Vi fick för några veckor sedan möjlighet att testa Ambi Climate mini för att styra luftvärmepumpen. Detta är den andra varianten vi testar för att optimera luftvärmepumpar. Med hjälp av dessa ska det vara möjligt att minska elförbrukning och därigenom uppvärmningskostnader.

I inlägget har vi valt att granska de funktioner som finns i Ambi Climate mini. Vi kollar om Ambi Climate mini verkligen gör skillnad och om den alltid lyckas styra luftvärmepumpen. Detta genom att mäta med andra sensorer och se hur den agerar i olika scenarion. Som vanligt så baserade vi vårt test på fakta och uppmätt data. Detta för att veta att allt fungerat som tänkt.

Den luftvärmepump vi använder har inte någon annan styrning än via en fjärrkontroll och IR. Vilket gör att vi helt måste förlita oss på att styrningen skickar korrekta IR koder till luftvärmepumpen. För den enda feedback vi får från luftvärmepumpen är ett PIP. Ett PIP som tyvärr är mycket störande när vi valt att låta Ambi Climate helt styra luftvärmepumpen med ”AI”.

För att kallibrera Ambi Climate Mini så använde vi en Xaiomi Aqara
För att kalibrera Ambi Climate Mini så använde vi en Xaiomi Aqara Temperatursensor

Resultat av testet på Ambi Climate Mini

Efter att nu ha kört Ambi Climate Mini under några veckors tid så har vi kommit fram till att det är en prisvärd lösning som har lyckats styra vår värmepump i stort sett felfritt. Detta har vi kunnat bekräfta genom både genom att tjuvlyssna med en Sensibo Air, samt övervakat huset totala elförbrukning (med ESPHome som elmätare). För att få korrekta temperaturer som vi litar på så har vi nyttjat tre stycken Xiaomi Aqara temperatursensorer. Dessutom har vi börjat loggat information direkt från Ambi Climate till en Grafana graf.

Det blir lätt för många Xiaomi Aqara temperatursensorer..
Det blir lätt för många sensorer när väl den första kommit på plats

Det vi kunde se är att AmbiClimate Mini med hjälp av AI funktionen fick temperaturen i rummet att hålla sig relativt jämn, detta utan att värmepumpen behövde gå hela tiden med en statisk temperatur. Men vi blev tvungen att börja räkna antal pip vår luftvärmepump gav ifrån sig som en konsekvens av denna styrning! Nu är detta en ”feature” i vår luftvärmepump som inte går att stänga av tyvärr.

Här ser vi en summering av de senaste sju dagarna som Ambi Climate mini har använt AI för att styra vår Fujitsu luftvärmepump
Det vi kan se är att Ambi Climate Mini lyckas styra vår luftvärmepump, och på en vecka har den totalt fått vår luftvärmepump att pip 119ggr.

Vi har som vanligt detaljgranskat och testat integrationer mm.

Om du fortsätter läsa så kommer du få förhoppningsvis hitta en massa tips på hur du dels får en mer optimal styrning av din luftvärmepump, men dessutom se hur vi integrerat Ambi Climate mini med Homey, Node-Red, InfluxDB och Grafana. Och därigenom se vilken värdefull information som kan ligga dold i en Ambi Climate Mini.

Hur noga testade vi Ambi Climate mini?

Som många vet så har vi helt fastnat för att skapa grafer och få en överblick över vårt hem. Är du själv intresserad så har vi en serie där vi åter bygger upp vårt hem från grunden, vi kallar serien Smarta hemmet 7.0.

Men för att återgå till vad vi konkret gjort för att kunna ”se” om det gränssnittet i Ambi Climate motsvarar det som faktiskt händer med vår luftvärmepump. För problemet vi har med vår Fujitsuluftvärmepump är att den saknar någon som helst återkoppling! Ja FÖRUTOM DET DÄR PIPET!, och gissa om det pipet förstör AI funktionen som både Ambi Climate erbjuder.

Det gick så långt att vi till och med började lägga med i grafen hur många gånger luftvärmepumpen har skickat ut ett pip vid förändring. Men precis som med testat av Sensibo Air så är det inte något som styrningen rår för. Utan det är en ytterst irriterad funktion i vår luftvärmepump.

Detaljerad grafana graf över Ambi climate och Xiaomi Aqara
Här visar vi hur två dagar med Ambi Climate Mini har fungerat i vårt hem

När vi kollade upp hur länge det är ok att testa ”AI” (skulle säga smart termostatstyrning), så såg vi att 2 månader ingår, sedan kostar det 2.99$ i skrivande stund.

När AI slutar fungera så kommer appen att återgå till att köra temperatur ”manuellt”. Men tack vare integrationen med Homey och övriga system i vårt hem så kommer vi kunna göra detta bättre än ”AI” funktionen. För vi kan ta hänsyn till husets totala effektförbrukning och OM DET ÄR NATT. Dvs den ska inte köra igång luftvärmepumpen på full fart eller korrigera temperaturen stegvis (dvs, orsaka oljud och PIP)

Film på Ambi Climate Mini

Vi har gjort en film där vi går igenom lite delar och live visar vår Grafana dashboard som ligger till grund för detta inlägg, i början är det stillbilder för att förklara vad graferna består av och vilka inställningar vi gjort med Ambi Climate Mini.

Här har vi skapat en film som visar hur vår grafana dashboard ser ut live (detta en bit in i filmen), vi har dessutom kommit fram till att den verkar fungera relativt ”ok” för korrigering i ett rum. Mer om detta i filmen.

Montering av temperatursensorer

Som många vet så gillar vi Xiaomi Aqara temperatursensorer, vi gillar även att flytta runt Aqara sensorerna, och efter det här inlägget så kanske du inser vikten av en bra placering. Som grafen ovan visar så har den Xiaiomi Aqara sensorn som monterats framför luftvärmepumpen (under räcket) rapporterat dubbelt så många temperaturer som den på väggen. Även om dom sitter i samma rum, detta beror på att dom rapporterar skillnader större än 0.6 grader. Att just kunna flytta runt sensorn gör att vi både kan mäta olika scenarion som nu, men även flytta sensorer som rapporterar onödigt ofta, och därigenom indirekt slösar på batteri. Sättet vi monterar på är med vår egendesignade hållare.

Xiaomi Aqara och Ambi Climate Mini
Antal inrapporterade temperaturer på en period av 11 dagar.

Bilden ovan visar vilken skillnad placering av en Xiaomi Aqara gör för batteritiden, den under räcket har rapporterat mer än dubbelt så mycket som en annan Xiaomi Aqara som placerats på en vägg längre bort i rummet.

Genom att montera Aqara sensorn framför luftvärmepumpen så kan vi direkt följa om kommandon som skickats från Ambi Climate verkligen har uppfattats av luftvärmepumpen om vi är borta. För är vi hemma så hör vi ett ”PIP…”

Bilden till vänster är fokuserad på Xiaomi Aqara sensorn, bilden till höger är fokuserad på väggen bakom. Skillnaden i hur ofta Aqara sensorerna rapporterar och vad dom rapporterar är mycket stor.

Med hjälp av flera Aqara sensorer så kunde vi kalibrera vår Ambi Climate, den felade +2.9 grader jämfört med Xiaomi Aqaran snett upp till höger om den. Men med en snabb korrigering i Appen så rapporterar dom nu inom 0.2 graders skillnad, och det är tillräckligt bra för oss.

Ambi Climate och AI funktionen

Det krävdes dock en mängd tålamod för att få igång AI styrningen (även kallad Comfort AI Assistant), vi frekvent svarade upp i appen om hur vi upplevde klimatet. Men när den Ambi Climate lärt sig hur vi ville ha det så kunde den automatisk sköta luftvärmepumpen och hålla ~21-22 grader i rummet, vilket var vår måltemperatur vi hade under testet.

Genom att öppna Ambi appen och svara på hur vi upplevde temperaturen så fick vi efter några dagar igång AI bra, innan dess så maxade den luftvärmepumpen på 30 grader, vilket i sig inte alls var önskvärt! Har inte hittat något sätt att faktiskt begränsa max / min temperatur som AI tillåts arbeta med. Däremot så går det att begränsa så att den enbart får jobba med värme, vilket vi gjort för att undvika att den kylar bort vår värme om det blir varmare än 22 grader inne.

Tror det behövdes mellan 20-30 inrapporteringar innan AI funktionen började styra mer korrekt, innan dess så maxade den värmepumpen på 30 grader och betedde sig relativt jobbigt.

Grafana och Ambi Climate Mini

Som du såg på grafen ovan så har vi valt att logga temperatur med tre olika enheter. Dessutom så har vi behövt korrigera upp temperaturen i Ambi Climate Mini med nästan 3 grader, detta för att få motsvarande värden som vi har i Xiaomi Aqara, vilket har en max tillåten tolerans på 0,2 grader. Men efter att vi gjort detta så matchar temperaturerna varandra väldigt bra.

För att kompensera temperaturen i Ambi Climate så öppna Device / Device Settings / Sensor Calibration och välj där temperature. När det är gjort så kommer du få en mer korrekt styrning av temperaturen.

För att få korrekt temperatur från Ambi Climate Mini så behövde vi nästan korrigera temperaturen +3 grader.
För att få Ambi Climate att matcha den faktiska temperaturen så behövde vi korrigera den nästan +3 grader.

Hur ofta uppdaterar Ambi Climate temperaturen

Utifrån de grafer vi nu får från Ambi Climate så kan vi se att temperaturen rapporteras in varje minut, alternativt kan det vara så ofta som integrationen i Homey hämtar informationen från Ambi Climate.

Men vad vi kan se så skiljer sig temperaturen lite mellan varje hämtning, och ibland är den samma. Med den informationen så kan vi troligen ställa in oss på att vi kommer få aktuell temperatur som är max en minut gamla via integrationen.

Den röda grafen är Ambi Climate Mini, och den uppdaterar temperaturen via Homey Integrationen en gång i minuten. Den orangea är Ambi Climates inställda temperatur, och den gröna är en Xiaomi Aqara monterad framför luftvärmepumpen.

Luftvärmepump som vi testade Ambi Climate Mini med

Initialt hade vi problem att den fjärrkontroll vi använde till vår luftvärmepump inte återfanns i listan för att välja pump, dessutom gick den inte att inkludera korrekt manuellt heller. Men efter ett mail till supporten på Ambi Climate så fick vi svar på vilken enhet vi kunde använda. Vi mailade sent på kvällen och redan på morgonen dagen efter hade vi fått hjälp.

Precis som i vårt test med Sensibo Air så använder vi oss av en Fujitsu 12 km SLIM, till den ingick det inte någon smart styrning. Men det finns möjlighet att köpa till en styrning.

Som med alla smarta hem så är bekvämlighet något som ligger högt upp på listan “villhöver”. Att då behöva jaga en fjärrkontroll varje gång det är för varmt, kallt eller låter för mycket håller helt enkelt inte! Därför har vi nu verkligen gett Sensibo Air gott om tid och dessutom testat den tillsammans med Homey och Home Assistant.

Fujitsu 12 km SLIM remote
Den fjärrkontroll som nu Ambi Climate mini ersätter är följande.
Inomhusdelen till vår värmepump

Vi har tyvärr ett litet bekymmer med just den luftvärmepump vi har att den alltid ger ifrån sig ett pip när ett kommando tas emot, vilket blir störande i det sovrum som är närmast. Därav så kommer vi inte kunna styra allt för frekvent på natten då elpriserna kan vara som mest fördelaktiga. Men detta är som sagt en begräsning i den värmepump vi har och inte i Sensibo Air.

Utomhusdelen på värmepumpen

Det finns möjlighet att köpa till en Wifi styrning till vår pump, men den kostar 2000+, och vi är osäker på hur pass bra den skulle gå att integrera mot andra lösningar. Därav har vi valt att inte gå vidare med den lösningen.

Teknisk fakta Ambi Climate mini

När vi först började kolla mer om Ambi Climate så blev vi lite besviken på hur lite teknisk information som gick att hitta, men nu kanske det bara är vi som gillar att gräva ner oss allt för djup i detaljerna 😉

Det finns en produktjämförelse på Ambi:s hemsida ( EXTERN LÄNK ). Men den jämför bara mellan Ambi Climate 2 och Ambi Climate Mini.

Räckvidden på IR ska vara 2-5 meter, där har vi inte kunnat testa så mycket eftersom vi valde att montera den under luftvärmepumpen.

Skapa en APi nyckel till Ambi Climate

De går att skapa upp en API nyckel för att kunna integrera din Ambi climate med andra system, detta via denna sida https://api.ambiclimate.com/ (EXTEN LÄNK). Tekniken som används kräver dock att de system du integrerar mot kan svara på förfrågan från internet sedan. Detta var orsaken till att vi valde att nyttja Homey istället för Home Assistant.

Nu hittade vi en sak vi upplevde som mycket oproffsig, Deras terms and conditions länkade till en bild på en paint ritat hund. Vi väljer att inte posta den bilden här eftersom det var så otroligt dåligt gjort. Hoppas att detta är en tillfällig länk, men det kan vara värt att tänka på om du väljer att integrera mot den.

Integration med Home Assistant

Det finns integrationer för Home Assistant här: Integration Ambi Climate ( Extern länk ), men det kräver att du kan nå din Home Assistant från internet, något som vi i dagsläget ej valt att göra. Detta behövs för att Oauth ska fungera

Integration med Homey

På grund av att vi valt att inte exponera vår Home Assistant mot internet. Men däremot vår Homey tillåts prata med internet på ett helt annat sätt. Därigenom så valde vi att installera Ambi climate appen (Extern länk) och sedan tillåta Homey att integrera med vår Ambi climate konto.

Integrationen med Ambi Climate och Homey gick smärtfritt
Integrationen mellan Ambi Climate och Homey 5.0 gick igenom utan problem, även om det är fel modell på bilden.

Vi loggade sedan in och accepterade att Homey och Ambi Climate fick integrera med varandra, när detta var klart kunde vi sedan lägga till en ny enhet i Homey för Ambi Climate Mini. Detta gjorde det sedan möjligt att skicka vidare en mängd sensorinformation via MQTT till vår Node-Red och InfluxDB. Detta är det sätt vi nyttjat för att kunna presentera all information i Grafana.

Efter att ha tillåtit Homey och Ambi Climate att integrera så kunde vi addera en ny device för att styra via Homey.

Vad tyckte vi om Ambi Climate mini?

Vår slutsats är att Ambi Climate mini är en relativ billig lösning för att få en mer automatisk styrning till Luftvärmepumpen via IR. Men den kommer troligen ha svårt att hantera ett våningsplan via AI, detta eftersom den endast mäter temperaturen i närheten av värmepumpen. Men tack vare integrationen i Homey så kommer vi kunna använda oss av Xiaomi Aqara temperatursensorer och Philips Hue utomhussensor för att få en större bredd på mätningarna.

Vi kommer fortsätta använda Ambi Climate mini, men den kommer inte att få fortsätta med AI funktionen. Orsaken till att vi väljer bort den funktionen är för att vi inser att vår Homey som vi redan äger ger oss mer kontroll. Skulle vi däremot saknat en lösning för att kunna styra utifrån egna sensorer så kanske AI funktionen skulle vara ett alternativ om vår luftvärmepump inte avgett ett ”PIP” varje gång den tar emot ett kommando.

Men för någon som endast har en luftvärmepump som idag styrs via IR och sedan önskar få en större frihet att styra uppvärmningen via en mobil utan någon extra utrustning kan detta vara ett prisvärt alternativ.

Hjälpa Automatiserar.se?

Är du intresserad av att se vad som händer mellan våra inlägg så kan du följa oss på vårt Instagram (länk till vårt Instagram konto), där försöker vi dela vad som händer och är på gång. Är du intresserad av att diskutera eller få tips från andra så kan du gå med i vår Facebook grupp (länk till Facebook gruppen) som riktar sig till alla som tycker det är roligt med smarta hem och automation. Följ och gilla gärna vår sida på Facebook med (länk till automatiserar på Facebook).

Tycker du att du har nytta av denna blogg och alla inlägg som du läser helt utan reklam i mer än 7 år? Du kanske vill bjuda på en kopp kaffe medans vi skriver nästa inlägg? Vi tar gärna en Swish kopp kaffe0705470065 i så fall

Om du gillar sidan, ge gärna en swish för att visa din uppskattning.
Om du gillar sidan, ge gärna en swish för att visa din uppskattning.

Vi försöker tipsa hur du själv kommer igång och automatiserar. Vi kör sidan helt på fritiden och är helt oberoende och gör detta för att det är roligt, vill du hjälpa Automatisear.se, dela, gilla och följer sidan så får vi motivation att göra ännu mer

Har du precis börjat med smarta hem? Läs då våra dedikerade guider om smarta hem, dom ger dig en bra grund att bygga vidare på.

Intresserad av vårt innehåll?
Vi skickar inlägg som mail med.Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *