Powershell modul Vera V1.2

Powershell modulen för Vera uppdaterad till V1.2

powershell-logo

 

 

 

 

 

Nyheter

 • Uppdaterad: Get-MJ-VeraStatus
 • Ny funktion: Set-MJ-VeraDevice

PowershellModulDemo

Exempel på hur enkelt det är att tända en lampa i Veran med min modul.

 

LikesCounter

Exempel på strömbrytare som styrs med hjälp av likes på Facebook 😀  

Information

Get-Mj-VeraStatus returnerar nu ett nytt objekt:

 • SwitchService” innehåller ”urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1” på enheter med stöd för att starta / stoppas.

Set-Mj-VeraDevice (Starta / Stoppa strömbrytare)

Efter att ha gjort en funktion för att läsa information från Vera så har jag nu gjort en funktion för att ändra status på strömbrytare i Vera.

Funktionen Set-Mj-VeraDevice har stöd för inloggning med användarnamn och lösenord om det krävs (har inte testat detta fullt ut ännu).

Funktionen tar emot följande variabler

 • DeviceID       – ID på enheten som ska byta status
 • NewStatus      – Sätts till ON eller OFF
 • VeraIP – IP adressen till Vera Controllern
 • RequireLogin – En switch om veran kräver inloggning
 • Password       – Lösenord till din vera
 • Username       – Användarnamn till Vera kontrollern

Variablerna kontrolleras mot information i Vera med hjälp av Get-Mj-VeraStatus. Stämmer allt så startas eller stoppas enheten, skulle nått inte stämma så får man en varning och inget ändras i Veran.

 

Genom att skriva följande så startas enhet 88 (så vida den utvärderas till rätt enhetstyp)

Set-MJ-VeraDevice -VeraIP ”DittVeraIP” -DeviceID 88 -NewStatus ON

PowershellModulDemo

Enhetens namn och vilket rum den är placerad i skrivs när kommandot är kört.

 

Tips – Använder du en egen intern DNS hemma, registrera namnet ”vera” och pekar mot verans ip så räcker följande rad för att göra samma:

Set-MJ-VeraDevice -DeviceID 88 -NewStatus ON

 

För att stänga alla strömbrytare i systemet så skriver man följande:

Get-Mj-Verastatus -VeraIP ”VeraIP” | Where-Object {$_.SwitchService -eq ”urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1”} | ForEach-Object {set-Mj-VeraDevice -VeraIP ”VeraIP” -deviceId $_.Enhetsid -NewStatus OFF}

* Om alla enheter släcks på följande vis så tar det 5 – 30 sekunder innan Veran är helt klar”

 

Har du redan version 0.9 eller nyare så räcker det att skriva följande rad i Powershell för att uppdatera modulen:

 • Update-MJ-Module -UpdateModule

Har du inte modulen så finns den att hämta här: Automatiserar

Läs mer om tidigare versioner av modulen här:

Version 1.1

Första Versionen

 

Nu är det snart bara fantasin som sätter stopp för vad man kan göra med Vera.

 

LikesCounter

Varför inte automatisera hemmet med hur många likes man får på Facebook 😉

För att själv styra utrustning med hjälp av Facebook, ändra bara url:en nedan till din sida.

if ((ConvertFrom-Json (Invoke-WebRequest -Uri ”http://graph.facebook.com/automatiserar”)).likes -ge 50){Set-MJ-VeraDevice -DeviceID 88 -NewStatus ON}

Gilla oss gärna på Facebook så det blir lite ”ljusare” 😀

// Markus

1 reaktion på ”Powershell modul Vera V1.2”

 1. Pingback: Powershell modul Vera V1.3 | Vi Automatiserar.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *