ESP8266 – 12E – Ladda upp kod

Guiden visar hur ESP8266-12E ska kopplas och hur koden laddas upp.

Esp8266

Guiden senast uppdaterad 2016-01-15

Vad behövs

För att själv kunna ladda upp kod till esp8266 12e behövs följande komponenter

 • TTL USB2.0 To 6Pin CH340G Converter (3.3V MÅSTE ANVÄNDAS)
 • ESP8266 12E
 • 4.7K ohm resistor
 • DS18b20 (på GPIO04)
 • 220 uF kondensator mellan + och jord.

Bilden nedan visar vilka pinnar som ska kopplas vart.

Pinouts

GPIO0 (under temperatursensorn) kopplas vid uppstart till GND för att sätta enheten i flashmode. OBS Reset pin (RST) måste då kopplas bort från pin 16 när detta görs!. När enheten har flashats korrekt kopplas GPIO0 bort från jord och GPIO16 kopplas åter till Reset pin (RST).

För att programmera ESP8266 nyttjas jag enTTL USB2.0 To 6Pin CH340G Converter. Kontrollera att 3.3V är valt samt att RX och TX kopplas till den andra sidans TX och RX.

 • RX på adaptern kopplas till TX på ESP8266 12E
 • TX på adaptern kopplas till RX på ESP8266 12E
 • GND kopplas till samma jord som ESP8266 12E

SerieProgramerare

 

Arduino ISE

Detta behöver du göra i Arduino ISE (Jag har valt att nyttja Arduino ISE och inte LUA kod till mitt projekt)
Den första delen av guiden beskriver hur jag laddade in stöd för ESP8266 direkt i Arduino verktyget.

1 – Ladda hem Arduino IDE

Starta Arduino IDE och gå till Inställningar

ArduinoIde-1

 

2 – Lägg nu till sökvägen till http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json enligt bilden nedan. Efter du tryckt på ”OK” och fått detta sparat, starta om Arduino programvaran för att vara säker på att konfigurationen ska laddas in.

ArduinoIde-2-1

3 – För att hämta hem komponenterna till Arduino IDE gå till: Verktyg \ kort (det kan stå nått annat än det gör för mig, exempelvis Arduino Uno) \ Bords Manager

ArduinoIde-4

 

4 – Om allt har gått bra så bör du längre ner i listan nu se: ESP8266 by ESP8266 Community, välj där installera ( ca 200 MB kommer att laddas hem)

del2 - aktivera JSON via bortmanager

5 – KLART!  Nu har du möjlighet att köra i stort sett all din Arduino kod på ESP8266 (inte allt men mycket!)

För att bekräfta vad mer du behöver kan du testa att ”bygga / verifiera” om raderna nedan fungerar (det kan bli fler än detta i framtiden)

  #include <Arduino.h>
  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <ESP8266WiFiMulti.h>
  #include <ESP8266HTTPClient.h>
  #define USE_SERIAL Serial
  #include <OneWire.h>
  #include <DallasTemperature.h>

 

Saknar du till exempel #include <DallasTemperature.h> går det enkelt att lägga till den genom att söka  i librarys efter ”DallasTemperature”, dvs ta bort <  > och .h

Arduino-ESPsettings-0

Sök sedan efter ”DallasTemperature”

DallasTempsensor